Biểu mẫu khác   Mẫu giấy nhận tiền để chạy việc

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
 

 

 

 

GIẤY CAM KẾT

Hôm nay, ngày … tháng … năm …. tại địa chỉ số ……………….

Tôi là: Nguyễn Văn A

Sinh năm: ………………………….

Địa chỉ: ………………………….

CMND số: …………………………

Cam kết nội dung sự việc như sau:

- Tôi sử dụng các mối quan hệ của tôi để lo xin việc cho Anh (hoặc chị)……. Sinh năm …., số CMND ……..   vào biên chế tại UBND hoặc trường học, hoặc trung tâm y tế, bệnh viện, hoặc Sở, ban, ngành, hoặc lái xe cho cơ quan ….. sau khi Anh (hoặc chị )… chuyển cho tôi số tiền …. (bằng chữ: ….) vào tài khoản số ……………… mang tên ……

- Thời gian: Trong vòng ….. kể từ ngày tài khoản số ….. nổi tiền do Anh (hoặc chị) chuyển đủ, nếu không xin được cho Anh (hoặc chị) …. Vào biên chế tại cơ quan … thì tôi sẽ trả lại toàn bộ số tiền đã nhận.

 

Ký xác nhận đã nhận được tiền.

…………………………….

 

 

Nguyễn Văn A

 

Tôi đã nhận được số tiền do Anh (hoặc chị) chuyển vào tài khoản ngày …. tháng ….năm…

Người cam kết

………………….

Nguyễn Văn A

 

 

Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
P: 02466564319   /   F: 02462817104
E: [email protected] & [email protected]
Hotline: 0911771155