Biểu mẫu khác   Mẫu giấy ủy quyền

CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

                                    

GIẤY UỶ QUYỀN

Số: ……. /UQ-DDC/2010

 

- Căn cứ Bộ luật dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14/06/2005;

- Căn cứ nhu cầu và khả năng của các Bên,

Hôm nay, ngày     tháng     năm 2010, tại Phòng 615, N6E, Trung Hoà – Nhân chính, Hà Nội.

 

Chúng tôi gồm:

BÊN ỦY QUYỀN

 

Địa chỉ

 

Điện thoại

 

Đại diện bởi

 

Chức danh

 

(Gọi tắt là bên A)

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

CÔNG TY TƯ VẤN ĐÔNG ĐÔ

Địa chỉ

Phòng 615, N6E, Trung Hoà – Nhân chính, Hà Nội

Điện thoại

8-4. 6656.4319/ 3556.2791

Đại diện bởi

Ông HOÀNG TRỌNG GIÁP

Chức danh

Giám Đốc

Nhân viên tư vấn

 

(Gọi tắt là bên B)

 

  • Nội dung ủy quyền:

Bên A thông qua văn bản này uỷ quyền cho bên B thay mình tiến hành thủ tục pháp lý …… cho bên A tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, thay mặt cho bên A: nộp hồ sơ; giao dịch với cơ quan nhà nước có thẩm quyền; nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, hồ sơ, tài liệu, có liên quan đến công việc ủy quyền.

·   Thời hạn uỷ quyền:

Thời hạn uỷ quyền bắt đầu từ ngày hai bên cùng ký vào giấy uỷ quyền cho đến khi hoàn thành xong công việc uỷ quyền nêu trên.

·   Cam kết:

- Bên A hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi việc do bên B thực hiện theo nội dung trong Giấy uỷ quyền này.

- Bên B đồng ý nhận thực hiện việc uỷ quyền nói trên và cam đoan chỉ nhân danh bên A thực hiện việc uỷ quyền đã nêu trong giấy uỷ quyền này.

- Bên A và bên B đã đọc lại nguyên văn giấy uỷ quyền này, hiểu rõ nội dung uỷ quyền và cùng ký tên dưới đây làm bằng chứng.

 

 

BÊN A

 

BÊN B

 

 

 

  

Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
P: 02466564319   /   F: 02462817104
E: [email protected] & [email protected]
Hotline: 0911771155