Biểu mẫu khác   Mẫu giấy vay mượn tiền dân sự

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
 

 

 

 

GIẤY VAY TIỀN

Hôm nay, ngày … tháng … năm …. tại địa chỉ số ……………….

Tôi là: Nguyễn Văn A

Sinh năm: ……………………..

Cư trú tại: ……………………..

CMND số: …………………………

Tôi viết giấy này để vay tiền của Anh/ chị: ….  (Sinh năm….., CMND số…….) Với nội dung như sau:

1.      Số tiền vay:  …………. (bằng chữ: ……………….).

2.      Mục đích vay tiền: mua nhà, đất, hoặc nhập hàng … hoặc mục đích kinh doanh khác nào đó theo thực tế (cần nêu rõ mục đích vay, càng cụ thể càng tốt).

3.      Lãi suất là: ……………………………………….

4.      Thời hạn thanh toán: Đến ngày …. Tháng … năm …. tôi sẽ trả đủ gốc và lãi, nếu không trả được Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

5.      Tôi cam kết đã nhận đủ số tiền …… (bằng chữ: …….) từ Anh/ chị: …………

 

Người làm chứng:

1. Hoàng Văn A:

2. Hoàng Văn B:

Chúng tôi chứng kiến giữa Anh/ chị … và anh Nguyễn Văn A có việc giao nhận số tiền …. (bằng chữ: ……………….).

Người vay tiền ký tên

(Tôi đã nhận đủ số tiền vay từ Anh/ chị…….).

………………….

Nguyễn Văn A

 

 

Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
P: 02466564319   /   F: 02462817104
E: [email protected] & [email protected]
Hotline: 0911771155