Biểu mẫu khác   Mẫu hợp đồng vay tiền

  

HỢP ĐỒNG CHO VAY TIỀN

 Hôm nay ngày....…. tháng ….....năm ………

Tại địa điểm: ………………………………...........................................……………………….....

(Nếu vay Ngân hàng và hợp tác xã tín dụng, thì có thêm yếu tố xét đơn xin của đương sự).

 Chúng tôi gồm có:

 Bên A: (bên cho vay)

+ Địa chỉ: ……….............................………………………………………...........

+ Điện thoại: ……………………………………...........................…........

+ Đại diện là: …………………………………………...............................

+ CMND số……………….........…........…….do Công an……...................….cấp ngày…….....

 Bên B: (bên vay)

+ Ông (bà): ………………………….........................…..........................

+ CMND số……………………...............….do Công an……….....................cấp ngày…........

+ Địa chỉ: …………….................................................................…

+ Điện thoại: ………................................................................……

 

 

 

Sau khi thỏa thuận cùng nhau ký hợp đồng vay tiền với các điều khoản sau:

 Điều 1: Về số lượng tiền vay

Bên A đồng ý cho bên B vay số tiền:

+ Bằng số: ………………………..........................................

+ Bằng chữ: ……………………...........................................

 Điều 2: Thời hạn và phương thức vay

2.1. Thời hạn vay là ………….……… tháng

+ Kể từ ngày ……… tháng …….năm ………

+ Đến ngày …….. tháng……… năm ……….

2.2. Phương thức vay (có thể chọn các phương thức sau):

+ Chuyển khoản qua tài khoản: …………...........................................................

+ Mở tại ngân hàng: ………………......................................................

+ Cho vay bằng tiền mặt

Chuyển giao thành ……....................… đợt

- Đợt 1: …………………….......................................................

- Đợt 2: …………………….....................................................

 Điều 3: Lãi suất

3.1 Bên B đồng ý vay số tiền trên với lãi suất ……….. % một tháng tính từ ngày nhận tiền vay.

3.2 Tiền lãi được trả hàng tháng đúng vào ngày thứ 30 tính từ ngày vay, lãi trả chậm bị phạt …….. % tháng.

3.3 Trước khi hợp đồng này đáo hạn ….. ngày; nếu bên B muốn tiếp tục gia hạn phải được sự thỏa thuận trước tại địa điểm…………

Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
P: 02466564319   /   F: 02462817104
E: [email protected] & [email protected]
Hotline: 0911771155