Biểu mẫu khác   Mẫu ký quỹ ngân hàng cho dịch vụ tư vấn du học

 GIẤY XÁC NHẬN

( V/v: Ký quỹ tại ngân hàng)

- Căn cứ văn bản yêu cầu và đề nghị của khách hàng, Ngân hàng TMCP ……………….. xác nhận như sau:

1. Tên khách hàng:

CÔNG TY TƯ VẤN ĐÔNG ĐÔ ……………..

- Mã số Doanh nghiệp: ………………..

- Địa chỉ trụ sở chính: ………………..

- Đại diện theo pháp luật là …………  – Chức vụ: Giám đốc Công ty.

2. Khách hàng đã thực hiện việc mở tài khoản và nộp tiền ký quỹ vào tài khoản tại ngân hàng chúng tôi như sau:

+ Số hiệu tài khoản ký quỹ: ……

+ Số tiền ký quỹ: 500.000.000 VND (Năm trăm triệu đồng Việt Nam)

+ Loại tiền tệ: Việt Nam Đồng.

NGÂN HÀNG CHÚNG TÔI THÔNG BÁO:

Tài khoản ký quỹ được mở để phục vụ cho việc doanh nghiệp Đăng ký hoạt động ngành nghề “Tư vấn du học tự túc”, theo quy định của Quyết định số 05/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 15/01/2013.

 

 

 

 

Nơi nhận:

- Chủ tài khoản;

- Lưu VT./.

 

TÊN NGÂN HÀNG …..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
P: 02466564319   /   F: 02462817104
E: [email protected] & [email protected]
Hotline: 0911771155