Biểu mẫu kế toán - thuế   Mẫu 08/tt85/đkt (mẫu 08-mst)

  TỜ KHAI

ĐIỀU CHỈNH ĐĂNG KÝ THUẾ

 

Tên đơn vị/cá nhân:  …………………….

Mã số thuế: …………………

Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………..

Điện thoại/ Fax:

Đơn vị đăng ký thay đổi các chỉ tiêu đăng ký thuế như sau:

 

Chỉ tiêu

(1)

Thông tin đăng ký cũ

(2)

Thông tin đăng ký mới

(3)

- Chỉ tiêu 17 : Thông tin chủ doanh nghiệp

17a : Tên chủ doanh nghiệp

17b : Số CMND

17d. : Địa chỉ liên lạc

- chỉ tiêu 20 : Thông tin khác

20a : Tên giám đốc (em ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, số CMND, địa chỉ ra nhé – ghi theo ĐKKD nhé)

 

 

 

                                 Hà Nội, ngày       tháng      năm 20

                                                             Lãnh đạo đơn vị/cá nhân

                                                            (ký, ghi họ tên chức vụ đóng dấu)

                                                                                   Giám đốc

 

Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
P: 02466564319   /   F: 02462817104
E: [email protected] & [email protected]
Hotline: 0911771155