Nhà, đất   Mua bán đất bằng giấy viết tay có được cấp sổ đỏ không?

Hỏi:

Trong thực tế, có những người khi mua bán, sang tên quyền sử dụng đất chỉ là giấy viết tay vì đất đó chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng. Nay họ muốn được cấp sổ đỏ cho mảnh đất đó thì phải làm như thế nào thưa luật sư?

 

Luật sư trả lời:

Vẫn được cấp số đổ nếu đáp ứng đủ điều kiện tại điều 20 NĐ 43/2014 NĐ CP

Điều 20. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà không có giấy tờ về quyền sử dụng đất và không vi phạm pháp luật đất đai

Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
P: 02466564319   /   F: 02462817104
E: [email protected] & [email protected]
Hotline: 0911771155