Thay đổi ĐKKD   Ngành nghề kinh doanh không có trong hệ thống có đăng ký được không?

Hỏi:

Phòng Đăng ký kinh doanh thường yêu cầu doanh nghiệp chỉ được ghi ngành nghề theo đúng mã ngành hoặc luật chuyên ngành mặc dù hệ thống mã ngành rất hạn chế, thực trạng nhiều doanh nghiệp rất cần thiết ghi một số ngành nghề (không có điều kiện) để tiện cho việc giao dịch nhưng không được chấp thuận mặc dù theo quy định tại Điều 1 Nghị định 05/2013/NĐ-CP sửa đổi khoản 4 Điều 7 Nghị định 43/2010/NĐ-CP có quy định như sau: “Đối vi những ngành, nghề kinh doanh không có trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam và chưa được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật khác thì cơ quan đăng ký kinh doanh xem xét ghi ngành, nghề kinh doanh này vào Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nếu không thuộc ngành, nghề cấm kinh doanh, đồng thời thông báo cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) để bsung mã ngành nghề mới được không?

 

Đáp:

Theo quy định tại Nghị định 43/2010, thông tư 01/2014 doanh nghiệp khi đăng ký ngành nghề sẽ lựa chọn mã ngành cấp 4 theo quy định tại Quyết định 10 và quyết định 337 về hệ thống ngành nghề kinh tế quốc dân. và trong trường hợp tại 2 quyết định trên không có thì doanh nghiệp có thể tìm 1 mã ngành tương ứng và ghi chi tiết ngành nghề mong muốn ở bên dưới, điều này hoàn toàn phù hợp với quy định pháp luật và các phòng đăng ký kinh doanh hoàn toàn có thể tạo điều kiện áp mã cho doanh nghiệp.

 

Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
P: 02466564319   /   F: 02462817104
E: [email protected] & [email protected]
Hotline: 0911771155