Về chúng tôi   Nguyên tắc hành nghề

Nguyên tắc làm việc của chúng tôi.

 

Luật Đông Đô đề cao các nguyên tắc hành nghề và mong muốn khách hàng đón nhận nguyên tắc đó như một sự hợp tác lâu dài, các nguyên tắc bao gồm:

 

1. Tuân thủ Hiến pháp và Pháp luật, các Quy định, Quy tắc đạo đức hành nghề của Liên Đoàn Luật sư Việt Nam, chịu trách nhiệm trước Pháp luật về hoạt động của Tổ chức hành nghề Luật sư.

 

2. Tuân thủ triệt để các quyền và nghĩa vụ, nội dung và trách nhiệm đã cam kết với Khách hàng; không cung cấp Dịch vụ Pháp lý, thực hiện các hoạt động nghề nghiệp trái các quy định của Pháp luật, không thực hiện Dịch vụ Pháp lý cho các Khách hàng có quyền lợi đối lập nhau;

 

3. Bảo đảm an toàn, bí mật đối với những tài liệu và những thông tin mà khách hàng cung cấp, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

 

4. Minh bạch, công khai phí dịch vụ, khoản phí khác với khách hàng trong khi thực hiên hợp đồng dịch vụ.

 

5. Bảo đảm nguyên tắc đủ khả năng cung cấp dịch vụ mới ký kết hợp đồng dịch vụ với khách hàng, dứt khoát không tiếp nhận những công việc khi chưa nghiên cứu kỹ sự việc. Và luôn tuân thủ nguyên tắc báo giá trước cho khách hàng tham khảo trước khi quyết định.

Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
P: 02466564319   /   F: 02462817104
E: [email protected] & [email protected]
Hotline: 0911771155
Bài viết cùng loại