KIẾN THỨC PHÁP LUẬT   Nguyên tắc khi đầu tư ra nước ngoài

Nguyên tắc khi đầu tư ra nước ngoài.

 

1/ Đó là nắm vững luật pháp nước sở tại; nắm vững luật pháp, văn bản hướng dẫn và ưu đãi của Việt Nam về đầu tư ra nước ngoài; hiểu rõ các hiệp định bảo hộ đầu tư, hiệp định song phương và đa phương và cuối cùng là phải có một đơn vị tư vấn đầu tư một cách tận tâm, có năng lực và có trách nhiệm.

2/ Tìm hiểu quy trình, thủ tục đầu tư ra nước ngoài tại cơ quan cấp phép đầu tư của Việt nam và của cơ quan cấp phép đầu tư nước ngoài.

3/ Cung cấp cho phía luật sư tư vấn những thông tin, tài liệu cần thiết, đầy đủ để luật sư nắm bắt và tư vấn chính xác cho doanh nghiệp.

4/ Xác định cụ thể lĩnh vực đầu tư, địa điểm đầu tư, đối tác hợp tác liên doanh, vốn đầu tư dự kiến.

5/ Tìm hiểu các quy định về việc đưa người lao động ra nước ngoài.

6/ Tìm hiểu các quy định về việc chuyển tiền đầu tư ra nước ngoài.

7/ Tìm hiểu các quy định về chuyển lợi nhuận về nước.

8/ Tìm hiểu các quy định về việc tái đầu tư tại nước sở tại cũng như phân phối lợi nhuận thu được.

Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
P: 02466564319   /   F: 02462817104
E: [email protected] & [email protected]
Hotline: 0911771155