KIẾN THỨC PHÁP LUẬT   Quy định việc sử dụng hóa đơn của hộ kinh doanh cá thể

Quy định việc sử dụng hóa đơn của Hộ kinh doanh cá thể.


1/ Hộ kinh doanh vẫn có thể sử dụng hóa đơn đỏ:

Căn cứ theo Công văn 5603/TCT-CSnăm 2014.


2/ Khi nào hộ kinh doanh được sử dụng hóa đơn đỏ:

Để được sử dụng hóa đơn đỏ, hộ kinh doanh phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

- Phải là hộ, cá nhân kinh doanh có đăng ký kinh doanh.

- Hộ kinh doanh thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ.

- Hộ kinh doanh đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế. 

(Căn cứ theo Điều 10 Luật thuế giá trị gia tăng 2008 và sửa đổi 2013).


3/ Hóa đơn bán lẻ được sử dụng trong trường hợp nào?

Hộ kinh doanh sử dụng hóa đơn bán lẻ (không phải hóa đơn đỏ) khi không đáp ứng đủ điều kiện về kê khai và thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ.

Hộ kinh doanh lựa chọn đăng ký nộp thuế theo phương pháp khoán. (căn cứ trên doanh thu nhân với tỷ lệ nhất định tùy thuộc vào từng loại ngành nghề kinh doanh và tỷ lệ này quy định tại Luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi 2013).

 

Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
P: 02466564319   /   F: 02462817104
E: [email protected] & [email protected]
Hotline: 0911771155