Tư vấn đầu tư   Quy trình tư vấn thành lập công ty nước ngoài

Luật sư Đông Đô tư vấn quy trình, thủ tục đăng ký thành lập công ty nước ngoài cho khách hàng như sau: 


1. Thứ nhất:

Tư vấn sơ bộ một số quy định trước khi thành lập công ty bao gồm:

- Tư vấn lựa chọn mô hình công ty, hình thức thành lập công ty nước ngoài tại Việt Nam.

- Tư vấn lựa chọn lĩnh vực hoạt động, các lĩnh vực hoạt động có điều kiện.

- Tư vấn các quy định về vốn đầu tư, vốn điều lệ.

- Tư vấn cho khách hàng cần chuẩn bị các tài liệu, các thông tin trước khi thành lập công ty.

- Tư vấn các phương án cần chuẩn bị để tiến hành lên hồ sơ về việc thành lập công ty nước ngoài.


2. Thứ hai:

Tư vấn thủ tục thành lập công ty nước ngoài:

- Sau khi được Luật sư chúng tôi trao đổi sơ bộ, bước tiếp theo khách hàng sẽ lập hồ sơ đầy đủ theo quy định để trình lên cơ quan có thẩm quyền xem xét.

- Hồ sơ thành lập công ty nước ngoài được hoàn tất và nộp tại:

+ Sở kế hoạch và Đầu tư

+ Thời gian thực hiện: tùy từng hồ sơ cụ thể thuộc thẩm tra, hay đăng ký thành lập mà thời gian từ 20 -60 ngày làm việc


3. Thứ ba:

Khách hàng chỉ cần:

- Cung cấp cho chúng tôi thông tin liên quan đến việc lập công ty như: Địa bàn, lĩnh vực hoạt động, vốn đầu tư, và các tài liệu khác ...

- Liên hệ với chúng tôi qua Email hoặc số điện thoại như trên website http://luatdongdo.vn, chúng tôi có trách nhiệm phản hồi nhanh nhất.

- Luật sư chúng tôi có trách nhiệm:

+ Tư vấn, trực tiếp soạn thảo hồ sơ đầy đủ theo quy định.

+ Trực tiếp thay mặt nộp hồ sơ cho khách hàng.

+ Theo dõi, đôn đốc việc xử lý, hồ sơ xin thành lập công ty nước ngoài cho khách hàng.

+ Hướng dẫn khách hàng các công việc sau khi thành lập công ty nước ngoài.

Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
P: 02466564319   /   F: 02462817104
E: [email protected] & [email protected]
Hotline: 0911771155