Giấy phép kinh doanh lữ hành   Quy trình tư vấn xin giấy phép lữ hành quốc tế

QUY TRÌNH THẨM ĐỊNH HỒ SƠ XIN GIẤY PHÉP KINH DOANH LỮ HÀNH QUỐC TẾ.

 

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Văn phòng tiếp nhận hồ sơ của doanh nghiệp.

Bước 2: Chuyên viên phòng Lữ hành thẩm định hồ sơ.

Bước 3: Chuyên viên trình lãnh đạo phòng và lãnđạo Sở ký duyệt.

Bước 4: Văn phòng đóng dấu, phát hành công văn chuyển Tổng cục Du lịch hoặc gửi thông báo yêu cầu doanh nghiệp bổ sung hồ sơ.

2. Cách thức thực hiện: doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế.

+ Bản sao (có công chứng) giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

+ Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận tiền ký quỹ kinh doanh lữ hành tại ngân hàng.

+ Giấy tờ chứng minh thời gian làm việc trong lĩnh vực lữ hành của người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành (tối thiểu là 4 năm).

+ Phương án kinh doanh.

+ Bản sao hợp đồng lao động hợp lệ kèm bản sao thẻ từ của 3 hướng dẫn viên du lịch quốc tế.

+ Các chương trình du lịch nội địa, quốc tế.

- Số lượng hồ sơ: 2 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục: doanh nghiệp đề nghị cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở Du lịch.

7. Kết quả thực hiện thủ tục: công văn chuyển Tổng cục Du lịch đề nghị cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế cho doanh nghiệp hoặc thông báo yêu cầu doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

8. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế: mẫu 27 Thông tư 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07/6/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Phương án kinh doanh: mẫu 28 Thông tư 07/2011/TT-BVHTTDL.

- Bản kê khai thời gian làm việc trong lĩnh vực lữ hành của người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành: phụ lục số 4 Thông tư 89/2008/TT-BVHTTDL.

- Giấy chứng nhận tiền ký quỹ kinh doanh lữ hành tại ngân hàng: phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 34/2014/TT-NHNN ngày 20/11/2014 của Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam.

9. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục: tổ chức, cá nhân kinh doanh lữ hành phải thành lập doanh nghiệp, đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

10. Căn cứ pháp lý của thủ tục:

- Luật Du lịch.

- Nghị định 92/2007/NĐ-CP.

- Nghị định 180/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 92/2007/NĐ-CP.

- Thông tư 89/2008/TT-BVHTTDL.

- Thông tư 07/2011/TT-BVHTTDL sửa đổi, bổ sung Thông tư 89/2008/TT-BVHTTDL.

Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
P: 02466564319   /   F: 02462817104
E: [email protected] & [email protected]
Hotline: 0911771155