Thành lập doanh nghiệp   Thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

Luật sư chúng tôi tư vấn thành lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh cho công ty như sau:

 

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, hiện nay một công ty sẽ chỉ tồn tại 3 loại hình đơn vị trực thuộc bao gồm:

 

1. Chi nhánh là gì?

Là đơn vị phụ thuộc của Doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của Doanh nghiệp, kể cả chức năng đại diện theo uỷ quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải phù hợp với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

 

2. Văn phòng đại diện là gì?

Là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo uỷ quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và thực hiện việc bảo vệ các lợi ích đó. Nội dung hoạt động của văn phòng đại diện phải phù hợp với nội dung hoạt động của doanh nghiệp (Văn phòng đại diện không được thực hiện các hoạt động kinh doanh).

 

3. Địa điểm kinh doanh là gì?

Địa điểm kinh doanh là nơi tiến hành các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp có thể ở ngoài địa chỉ đăng ký trụ sở chính. Địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp đặt tại tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc đặt chi nhánh. Doanh nghiệp có thể thành lập một hoặc nhiều địa điểm kinh doanh trên địa bàn tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp hoạt động để tiến hành kinh doanh. Địa điểm kinh doanh nộp thuế môn bài như Công ty.

 

4. Thủ tục thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh:

4.1. Tư vấn về thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, Địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp:

- Tư vấn về việc thành lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện.

- Chi nhánh hoạch toán độc lập hay hoạch toán phụ thuộc, chức năng hoạt động của Chi nhánh hoặc Văn phòng đại diện....

- Tư vấn về việc thành lập địa điểm kinh doanh.

- Tư vấn về hình thức hạch toán của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

- Tư vấn về thuế của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh ...

4.2. Tiến hành các thủ tục thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp theo đại diện uỷ quyền:

- Tiến hành soạn thảo, hoàn thiện hồ sơ thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp.

- Tiến hành các thủ tục thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

- Hồ sơ thành lập chi nhánh bao gồm:

- Hồ sơ thành lập văn phòng đại diện bao gồm:

- Hồ sơ lập địa điểm kinh doanh bao gồm:

4.3.  Cam kết của Luật Đông Đô sau thành lập Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh:

- Tư vấn soạn thảo hồ sơ pháp lý cho doanh nghiệp phù hợp với việc thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp.

- Cung cấp Văn bản pháp Luật liên quan đến thủ tục thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp.

Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
P: 02466564319   /   F: 02462817104
E: [email protected] & [email protected]
Hotline: 0911771155