ĐĂNG KÝ KINH DOANH   Thành lập công ty cổ phần Bất động sản tại Hà Nội

Luật sư Đông Đô hướng dẫn thành lập công ty cổ phần kinh doanh bất động sản cho khách hàng như sau:


1/ Luật sư tư vấn các cơ sở pháp lý điều chỉnh việc kinh doanh Bất động sản bao gồm:

- Luật doanh nghiệp 2014;

- Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 29 tháng 06 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về Đăng ký kinh doanh;

Luật kinh doanh bất động sản 2006, sửa đổi năm 2014;

- Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật kinh doanh bất động sản 2006.

- Và các văn bản pháp luật khác có liên quan.


2. Hồ sơ  thành lập công ty cổ phần kinh doanh Bất động sản bao gồm:

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp cổ phần - theo mẫu.

- Điều lệ công ty cổ phần dự thảo.

- Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần - theo mẫu.

- Văn bản xác nhận vốn pháp định 20 tỉ của Ngân hàng - đối với góp vốn bằng tiền mặt.

- Văn bản chứng thư định giá xác nhận vốn pháp định của công ty định gía - đối với góp vốn bằng tài sản.

- Chứng chỉ hành nghề bất động sản.

- Báo cáo tài chính - đối với trường hợp bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản.


3/ Điều kiện đối với việc đăng ký thành lập doanh nghiệp bất động sản:

- Phải có tiền ký quỹ số vốn pháp định tại ngân hàng tối thiểu là 20 tỉ đồng (đối với kinh doanh, đầu tư, mua bán, cho thuê, xây dựng nhà, văn phòng ...).

- Phải có các loại chứng chỉ hành nghề như sau - đối với đăng ký kinh doanh dịch vụ Bất động sản:

+ Chứng chỉ hành nghề môi giới Bất động sản.

+ Chứng chỉ hành nghề định giá Bất động sản.

+ Chứng nhận điều hành sàn giao dịch Bất động sản.

+ Thẻ đấu giá viên - đối với đăng ký đấu giá Bất động sản.

- Phải có trụ sở công ty ổn định để hoạt động.

 

Để thực hiện thủ tục nhanh chóng, hiệu quả. luật sư chúng tôi nhận tư vấn, cung cấp dịch vụ trọn gói thay mặt khách hàng trong việc đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
P: 02466564319   /   F: 02462817104
E: [email protected] & [email protected]
Hotline: 0911771155