Tư vấn đầu tư   Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Luật sư Đông Đô cung cấp dịch vụ thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài cho khách hàng là các cá nhân và doanh nghiệp như sau:


1. Tư vấn pháp luật đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài bao gồm:

- Tư vấn điều kiện thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

- Tư vấn hồ sơ thành lập công ty  có vốn đầu tư nước ngoài.

- Tư vấn về vốn đầu tư, vốn pháp định của các bên tham gia trong công ty có vốn đầu tư nước ngoài.

- Tư vấn Cơ cấu và tổ chức thành viên công ty có vốn đầu tư nước ngoài

- Tư vấn cách đặt tên công ty có vốn đầu tư nước ngoài phù hợp với pháp luật Việt Nam

- Tư vấn về đăng ký ngành nghề Đăng ký kinh doanh (lựa chọn, sắp xếp ngành nghề và dự tính ngành nghề kinh doanh sắp tới), tư vấn những điều kiện trước, những điều kiện sau đối với nghành nghề đăng ký kinh doanh.

- Tư vấn về kiến thức thuế của doanh nghiệp khi đi vào hoạt động

- Tư vấn xin ưu đãi đầu tư đối với công ty có vốn đầu tư nước ngoài

- Tư vấn cách phân chia lợi nhuận của các thành viên công ty khi quyết toán sau năm tài chính 


2. Hồ sơ thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài bao gồm:

- Biên bản họp các cổ đông, thành viên trước thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài.

- Giấy đề nghị đăng ký thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài.

- Soạn thảo Điều lệ Công ty có vốn đầu tư nước ngoài.

- Soạn hợp đồng hợp tác kinh doanh của công ty có vốn đầu tư nước ngoài

- Lập giải trình về điều kiện tài chính và cơ sở máy móc kỹ thuật để làm đề án xin thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài.

- Soạn thảo danh sách sáng lập viên công ty có vốn đầu tư nước ngoài.

- Biên bản họp công ty về việc góp vốn của sáng lập viên công ty có vốn đầu tư nước ngoài.

- Giấy chứng nhận góp vốn cho từng cổ đông công ty có vốn đầu tư nước ngoài.

- Quyết định bổ nhiệm Giám đốc công ty có vốn đầu tư nước ngoài.

- Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng công ty có vốn đầu tư nước ngoài.

- Sổ đăng ký thành viên sáng lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài.

Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
P: 02466564319   /   F: 02462817104
E: [email protected] & [email protected]
Hotline: 0911771155