Thành lập doanh nghiệp   Thành lập công ty: Doanh nghiệp nhà nước

Luật sư Đông Đô hướng dẫn khách hàng trong việc thiết lập hồ sơ thành lập doanh nghiệp nhà nước như sau:

 

1. Hồ sơ thành lập doanh nghiệp nhà nước bao gồm:

a/ Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh theo mẫu.

b/ Giấy đề nghị chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước thành công ty tnhh 1 thành viên (nếu được thành lập trên cơ sở chuyển đổi công ty nhà nước).

c/ Quyết định thành lập Công ty của Cơ quan có thẩm quyền

d/ Điều lệ Công ty đã được Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt

e/ Quyết định giao vốn của chủ sở hữu Công ty nhà nước

f/ Danh sách thành viên hội đồng thành viên Công ty nhà nước

g/ Quyết định bổ nhiệm hoặc hợp đồng thuê: Tổng giám đốc Công ty đối với Công ty có Hội đồng quản trị; Giám đốc Công ty đối với Công ty không có Hội đồng quản trị.

h/ Và một số giấy tờ khác theo quy định.

 

2. Hồ sơ và thời gian thực hiện:

- 2 bộ chính;

- 3 ngày làm việc.

 

3. Đại diện thực hiện thủ tục:

Luật sư chúng tôi cam kết tư vấn, và đại diện cho khách hàng trong các khâu thủ tục từ soạn thảo hồ sơ, nộp hồ sơ, nhận kết quả tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
P: 02466564319   /   F: 02462817104
E: [email protected] & [email protected]
Hotline: 0911771155