ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ   Thành lập công ty nước ngoài hoạt động cho thuê lại lao động

Luật sư chúng tôi tư vấn hồ sơ và điều kiện thành lập công ty nước ngoài lĩnh vực hoạt động cho thuê lại lao động như sau:


1/ Hồ sơ bao gồm:

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp - theo mẫu.

- Danh sách thành viên, cổ đông.

- Điều lệ công ty dự thảo.

- Giấy chứng nhận ký quỹ ngân hàng số vốn pháp định.

- Hợp đồng thuê trụ sở có công chứng.

- Hồ sơ lý lịch cá nhân của người đứng đầu, thành viên công ty.


2/ Điều kiện cần:

- Phải là doanh nghiệp chuyên kinh doanh cho thuê lại lao động, có vốn và tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp từ 10.000.000.000 đồng trở lên.

- Đã có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực cho thuê lại lao động từ 05 năm trở lên;

- Có giấy chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại chứng nhận doanh nghiệp và người đại diện phần vốn góp của doanh nghiệp chưa có hành vi vi phạm pháp luật nước sở tại hoặc pháp luật của nước có liên quan.

- Các văn bản trên phải dịch ra tiếng Việt và được cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài chứng thực và thực hiện việc hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam.


3/ Căn cứ pháp lý:

- Luật lao động hiện hành.

- Nghị định 55/2013/NĐ-CP quy định về kinh doanh cho thuê lại lao động

Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
P: 02466564319   /   F: 02462817104
E: [email protected] & [email protected]
Hotline: 0911771155