Đầu tư nước ngoài   Thành lập công ty nước ngoài hoạt động phân phối hàng hóa

Luật sư Đông Đô tư vấn thành lập công ty nước ngoài hoạt động lĩnh vực phân phối hàng hóa tại Việt Nam như sau:


A/ Thủ tục thực hiện thành lập công ty nước ngoài hoạt động phân phối:

- Số lượng hồ sơ: 8 bộ, trong đó có 1 bộ chính

- Hồ sơ nộp tại: Sở kế hoạch và đầu tư

- Thời gian thực hiện: 40-50 ngày làm việc


B/ Hồ sơ bao gồm:

1/ Hồ sơ đăng ký đầu tư:

- Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (Luật sư soạn thảo).

- Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm) (Luật sư soạn thảo).

- Hồ sơ pháp lý liên quan đến địa chỉ trụ sở chính và địa điểm thực hiện dự án = hợp đồng thuê văn phòng, hợp đồng thuê nhà xưởng, thuê đất ... (nhà đầu tư cung cấp).

- Dự thảo Ðiều lệ Công ty tương ứng với từng loại hình doanh nghiệp (được người đại diện theo pháp luật, các thành viên hoặc người đại diện theo uỷ quyền ký từng trang) (Luật sư soạn thảo).

- Danh sách thành viên công ty nước ngoài (Luật sư soạn thảo).

- Chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư nước ngoài.

- Các tài liệu khác của nhà đầu tư bao gồm:

+ Hộ chiếu, CMND đối với nhà đầu tư cá nhân.

+ Báo cáo tài chính, đăng ký kinh doanh đối với nhà đầu tư là tổ chức.


2/ Hồ sơ giải trình liên quan đến hoạt động phân phối:

- Bản giải trình việc đáp ứng các điều kiện thực hiện hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá theo Mẫu MĐ-6 ban hành kèm theo Thông tư 08/2013;

- Tài liệu chứng minh năng lực tài chính và kinh nghiệm của chủ đầu tư trong việc thực hiện mục tiêu hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa.

- Các tài liệu khác theo quy định tương ứng tại Luật đầu tư và Luật doanh nghiệp hiện hành.

- Sau khi có ý kiến chấp thuận của Bộ Công Thương, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đầu tư. Giấy chứng nhận đầu tư đồng thời là Giấy phép kinh doanh.

(căn cứ thực hiện tại Nghị định 23/2007 và thông tư 08/2013).

 

Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
P: 02466564319   /   F: 02462817104
E: [email protected] & [email protected]
Hotline: 0911771155