Đầu tư nước ngoài   Thành lập công ty nước ngoài hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa

Luật sư Đông Đô tư vấn thành lập công ty nước ngoài hoạt động lĩnh vực xuất nhập khẩu hàng hóa tại Việt Nam như sau:

 

A/ Thủ tục thực hiện thành lập công ty nước ngoài hoạt động xuất nhập khẩu:

- Số lượng hồ sơ: 8 bộ, trong đó có 1 bộ chính

- Hồ sơ nộp tại: Sở kế hoạch và đầu tư

- Thời gian thực hiện: 40-50 ngày làm việc

 

B/ Hồ sơ bao gồm:

1/ Hồ sơ đăng ký đầu tư:

- Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (Luật sư soạn thảo).

- Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm) (Luật sư soạn thảo).

- Hồ sơ pháp lý liên quan đến địa chỉ trụ sở chính và địa điểm thực hiện dự án = hợp đồng thuê văn phòng, hợp đồng thuê nhà xưởng, thuê đất ... (nhà đầu tư cung cấp).

- Dự thảo Ðiều lệ Công ty tương ứng với từng loại hình doanh nghiệp (được người đại diện theo pháp luật, các thành viên hoặc người đại diện theo uỷ quyền ký từng trang) (Luật sư soạn thảo). 

- Danh sách thành viên công ty nước ngoài (Luật sư soạn thảo).

- Chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư nước ngoài.

- Các tài liệu khác của nhà đầu tư bao gồm:

+ Hộ chiếu, CMND đối với nhà đầu tư cá nhân.

+ Báo cáo tài chính, đăng ký kinh doanh đối với nhà đầu tư là tổ chức.

 

2/ Hồ sơ giải trình liên quan đến quyền xuất nhập khẩu hàng hóa:

- Hồ sơ về doanh nghiệp tương ứng với loại hình doanh nghiệp theo quy định tại pháp luật về đăng ký kinh doanh.

- Bản giải trình việc đáp ứng các điều kiện thực hiện hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá theo Mẫu MĐ-6 ban hành kèm theo Thông tư 08/2013.

- Tài liệu chứng minh năng lực kinh nghiệm của chủ đầu tư trong việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu.

Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
P: 02466564319   /   F: 02462817104
E: [email protected] & [email protected]
Hotline: 0911771155