Thành lập doanh nghiệp   Thành lập doanh nghiệp: Loại hình hợp tác xã

Luật sư Đông Đô cung cấp dịch vụ tư vấn thành lập hợp tác xã như sau:

 

1. Trình tự thực hiện thành lập hợp tác xã:

Bước 1. Hợp tác xã nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh đã chọn theo quy định của luật hợp tác xã hiện hành.

- Bước 2. Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận trao giấy biên nhận và hẹn ngày đến lấy kết quả.

 

2. Thành phần, số lượng hồ sơ thành lập hợp tác xã:

Hồ sơ đăng ký kinh doanh hợp tác xã bao gồm:

- Đơn đăng ký kinh doanh theo mẫu HTXMĐ.

- Điều lệ của hợp tác xã được xây dựng theo quy định.

- Số lượng xã viên hợp tác xã ; danh sách Ban quản trị hợp tác xã; danh sách Ban kiểm soát của hợp tác xã, theo mẫu.

- Biên bản đã được thông qua tại Hội nghị thành lập hợp tác xã theo quy định.

- Đối với ngành, nghề mà theo các luật, pháp lệnh, nghị định quy định kinh doanh phải có điều kiện, hoặc có vốn pháp định, hoặc có chứng chỉ hành nghề, thì ngành, nghề kinh doanh phải theo quy định tại các luật, pháp lệnh, nghị định đó.

 

3. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Luật hợp tác xã và các nghị định, thông tư hướng dẫn hiện hành.

 

Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
P: 02466564319   /   F: 02462817104
E: [email protected] & [email protected]
Hotline: 0911771155