Thành lập doanh nghiệp   Thành lập đơn vị trực thuộc công ty: hình thức Chi nhánh công ty

Luật sư Đông Đô cung cấp dịch vụ tư vấn thành lập đơn vị trực thuộc công ty: Hình thức chi nhánh công ty như sau:

 

1. Tư vấn quy định pháp luật về chi nhánh:

- Chi nhánh: là đơn vị phụ thuộc của Doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của Doanh nghiệp, kể cả chức năng đại diện theo uỷ quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải phù hợp với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

- Doanh nghiệp được lập chi nhánh ở nhiều địa điểm khách nhau trên địa bàn cả nước và nước ngoài.

- Ngành nghề kinh doanh của chi nhánh cũng áp dụng điều kiện giống như khi lập doanh nghiệp.

- Chi nhánh có thể hoạch toán độc lập hoặc phụ thuộc doanh nghiệp mẹ.

- Doanh nghiệp có quyền thành lập, tạm dựng hoặc chấm dứt hoạt động chi nhánh.

 

2. Dịch vụ trọn gói của luật sư bao gồm:

- Tư vấn cho khách hàng các vấn đề pháp lý liên quan đến việc thành lập chi nhánh công ty.

- Soạn thảo hồ sơ theo yêu cầu của khách hàng để tiến hành thành lập chi nhánh công ty.

- Thay mặt/ đại diện cho khách hàng thực hiện các công việc nộp hồ sơ.

- Thay mặt/ đại diện cho khách hàng để liên hệ với cơ quan nhà nước về tiến độ thực hiện hồ sơ thành lập chi nhánh công ty.

- Thay mặt/ đại diện cho khách hàng thực hiện việc nhận kết quả thành lập chi nhánh công ty.

- Thay mặt/ đại diện cho khách hàng thực hiện việc khiếu nại, tố cáo cơ quan có thẩm quyền nếu có yêu cầu hợp pháp.

- Tư vấn cho khách hàng các công việc cần làm sau khi thành lập chi nhánh công ty như Nộp thuế/ Mua chữ ký số/ Đặt in hóa đơn/ Soạn thảo các mẫu văn bản cần thiết ...

 

 

Khách hàng hãy liên hệ với Luật sư chúng tôi để được cung cấp dịch vụ tốt nhất (Hotline - 0911 771155)

Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
P: 02466564319   /   F: 02462817104
E: [email protected] & [email protected]
Hotline: 0911771155