Nhân sự   Thành viên công ty

Nhân sự chủ chốt Công ty Luật Đông Đô gồm có:


1. Luật sư Hoàng Trọng Giáp - Giám đốc

• Tầng 8, phòng 809, nhà B3B, Nam Trung Yên, Cầu Giấy, Hà Nội

• 046.656.4319 - 09 11771155 

[email protected] 

 

2. Luật sư Mai Bá Hải - P. Giám đốc

• Tầng 8, phòng 809, nhà B3B, Nam Trung Yên, Cầu Giấy, Hà Nội

• 046.656.4319 - 098 301 7755

[email protected] 

 

3. Chuyên viên Phí Thị Hương Trang 

• Tầng 8, phòng 809, nhà B3B, Nam Trung Yên, Cầu Giấy, Hà Nội

• 046.656.4319 - 098 480 1957

[email protected] 

 

4. Chuyên viên Nguyễn Thị Thu Hà

• Tầng 8, phòng 809, nhà B3B, Nam Trung Yên, Cầu Giấy, Hà Nội

• 046.656.4319 - 0969 250 715

[email protected]  

 

5. Chuyên viên Nguyễn Thị Hạnh

• Tầng 8, phòng 809, nhà B3B, Nam Trung Yên, Cầu Giấy, Hà Nội

• 046.656.4319

[email protected] 

 

6. Nhân viên khác

7. Nhân viên thực tập 

Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
P: 02466564319   /   F: 02462817104
E: [email protected] & [email protected]
Hotline: 0911771155