TĐ đăng ký kinh doanh   Thay đổi đăng ký kinh doanh: Trường hợp giảm vốn điều lệ công ty TNHH 2 thành viên

Luật sư Đông Đô hướng dẫn Thủ tục giảm vốn điều lệ công ty TNHH 2 thành viên trở lên như sau:

 

1/ Điều kiện để tiến hành giảm vốn điều lệ công ty TNHH 2 thành viên:

- Công ty TNHH phải được thành lập và hoạt động từ 2 năm trở lên.

- Cam kết vẫn hoàn thành các nghĩa vụ về thuế, các khoản nợ khác sau khi giảm vốn điều lệ.

- Được sự nhất trí tuyệt đối các thành viên Hội đồng thành viên công ty.

- Chỉ được giảm vốn điều lệ trong 2 trường hợp: 1 giảm vốn điều lệ do hoàn trả 1 phần vốn góp cho các thành viên, 2 là giảm vốn điều lệ do giá trị tài sản của công ty giảm xuống.

 

2/ Hồ sơ giảm vốn điều lệ công ty TNHH 2 thành viên bao gồm:

- Giấy đề nghị giảm vốn điều lệ công ty theo mẫu.

- Danh sách thành viên mới sau khi giảm vốn điều lệ.

- Báo cáo tài chính năm gần nhất đối với trường hợp Giảm vốn điều lệ do hoàn trả 1 phần vốn góp cho các thành viên.

- Chứng thư định giá đối với trường hợp Giảm vốn điều lệ do giá trị tài sản giảm xuống.

- CMND/ hộ chiếu của các thành viên.

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũ.

 

3/ Thủ tục giảm vốn điều lệ công ty TNHH 2 thành viên:

- Soạn thảo hồ sơ giảm vốn điều lệ theo quy định.

- Nộp hồ sơ tại bộ phận 1 cửa Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh/ thành phố.

- Thời gian thực hiện: 5 ngày làm việc.

Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
P: 02466564319   /   F: 02462817104
E: [email protected] & [email protected]
Hotline: 0911771155