TĐ đăng ký kinh doanh   Thay đổi đăng ký kinh doanh: Trường hợp tăng vốn điều lệ công ty

Luật sư Đông Đô cung cấp dịch vụ tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh - Trường hợp tăng vốn điều lệ công ty như sau:

 

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ tăng vốn điều lệ:

- Trước khi lập hồ sơ tăng vốn điều lệ, doanh nghiệp cần chuẩn bị:

+ Mục đích, lý do tăng vốn điều lệ công ty là gì?

+ Số vốn điều lệ dự kiến tăng là bao nhiêu;

+ Tỉ lệ vốn góp/cổ phần mới sau khi tăng vốn điều lệ là như thế nào?

+ Hình thức tăng vốn điều lệ như thế nào (tăng vốn góp các thành viên/cổ đông hiện hữu hay kêu gọi thêm vốn góp từ người mới...);

+ Phương án tăng vốn điều lệ là gì? tăng vốn điều lệ bằng góp tiền mặt hay góp bằng tài sản, giá trị khác ...;

+ Phương án sử dụng vốn điều lệ tăng như thế nào?;

 

Bước 2: Soạn thảo hồ sơ tăng vốn điều lệ công ty:

- Biên bản họp về việc tăng vốn điều lệ công ty của:

+ Hội động cổ đông công ty cổ phần.

+ Hội đồng thành viên công ty TNHH 2 thành viên.

+ Quyết định của chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên.

+ Hội đồng hợp danh công ty hợp danh.

+ Quyết định của chủ doanh nghiệp tư nhân.

- Quyết định về việc tăng vốn điều lệ công ty;

Thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh - tăng vốn điều lệ công ty;

- Báo cáo tài chính đối với việc giảm vốn điều lệ công ty;

- Giấy ủy quyền cho Luật sư Đông Đô đi nộp hồ sơ;

 

Bước 3: Cam kết dịch vụ sau khi tăng vốn điều lệ công ty:

- Tư vấn soạn thảo hồ sơ pháp lý cho Doanh nghiệp phù hợp với nội dung thay đổi;

- Cung cấp văn bản pháp luật có liên quan theo yêu cầu;

- Hướng dẫn các thủ tục có liên quan sau khi tăng vốn điều lệ công ty;

Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
P: 02466564319   /   F: 02462817104
E: [email protected] & [email protected]
Hotline: 0911771155