TĐ đăng ký kinh doanh   Thay đổi đăng ký kinh doanh: Trường hợp thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên

Luật sư Đông Đô cung cấp dịch vụ tư vấn thay đổi Chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên như sau:

 

1/ Công ty TNHH 1 thành viên là:

- Doanh nghiệp do một cá nhân hoặc 1 tổ chức làm chủ sở hữu, hoạt động theo mô hình Chủ sở hữu công ty hoặc Hội đồng thành viên.

- Công ty TNHH 1 thành viên có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản độc lập.

 

2/ Hồ sơ thay đổi Chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên bao gồm:

- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (do chủ sở hữu hoặc đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu cũ và chủ sở hữu mới hoặc đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu mới ký).

- Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân hoặc pháp nhân còn hiệu lực của chủ sở hữu mới:

+ Cá nhân có quốc tịch Việt Nam: Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.

+ Chủ sở hữu là tổ chức:

Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế).

Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền.

- Điều lệ sửa đổi, bổ sung của công ty.

- Hợp đồng chuyển nhượng vốn và các giấy tờ chứng minh hoàn tất chuyển nhượng vốn;

- Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế;

Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
P: 02466564319   /   F: 02462817104
E: [email protected] & [email protected]
Hotline: 0911771155