TĐ đăng ký kinh doanh   Thay đổi đăng ký kinh doanh: Trường hợp thay đổi chủ tịch Hội đồng thành viên

Luật sư Đông Đô tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh - Trường hợp thay đổi chủ tịch Hội đồng thành viên công ty như sau:


A. Hồ sơ thay đổi chủ tịch Hội đồng thành viên bao gồm:

1. Thông báo thay đổi chủ tịch Hội đồng thành viên theo mẫu;     
2. Biên bản họp Hội đồng thành viên về việc thay đổi chức danh 
Chủ tịch Hội đồng thành viên;     

3. Bản chính Đơn xin từ chức hoặc Đơn xin thay thế người đại diện của pháp nhân (nếu có);     
4. Thông tin và danh sách thành viên được đề cử, bầu làm chủ tịch Hội đồng thành viên mới;    

5. Quyết định Hội đồng thành viên về việc thay đổi Chủ tịch Hội đồng thành viên;

6. Các văn bản khác có liên quan. 

 

B. Luật Đông Đô tư vấn quy định pháp luật đối với Chủ tịch Hội đồng thành viên:

1. Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng thành viên;

2. Chuẩn bị hoặc tổ chức việc chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập và chủ toạ cuộc họp Hội đồng thành viên;

3. Tổ chức việc thông qua quyết định của Hội đồng thành viên;

4. Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các quyết định của Hội đồng thành viên;


C. Dịch vụ cung cấp của chúng tôi:

1. Tư vấn miễn phí các hoạt động, cơ cấu tổ chức của Hội đồng thành viên.

2. Trực tiếp soạn thảo hồ sơ về việc thay đổi chủ tịch Hội đồng thành viên.

3. Trực tiếp nộp hồ sơ và nhận kết quả về việc thay đổi chủ tịch Hội đồng thành viên.

4. Tư vấn và hướng dẫn các vần đề khác sau khi sử dụng dịch vụ nếu khách hàng có yêu cầu.

Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
P: 02466564319   /   F: 02462817104
E: [email protected] & [email protected]
Hotline: 0911771155