TĐ đăng ký kinh doanh   Thay đổi đăng ký kinh doanh: Trường hợp thay đổi địa chỉ chi nhánh

Luật sư Đông Đô cung cấp dịch vụ tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh - Trường hợp thay đổi địa chỉ chi nhánh công ty như sau:


1. Tư vấn sơ bộ quy định về chi nhánh công ty:

- Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của Doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của Doanh nghiệp, kể cả chức năng đại diện theo uỷ quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải phù hợp với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

- Chi nhánh hạch toán có thể độc lập hoặc có thể phụ thuộc công ty mẹ.


2. Hồ sơ thay đổi địa chỉ chi nhánh bao gồm:

- Thông báo thay đổi địa chỉ chi nhánh do đại diện pháp luật công ty ký (Luật sư hướng dẫn kê khai thông tin);

- Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh  và đăng ký thuế chi nhánh;

- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế của doanh nghiệp (trường hợp chi nhánh không kê khai nộp thuế trực tiếp);

- Bản chính thông báo mã số đơn vị trực thuộc đã được doanh nghiệp chủ quản lấy tại tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính cho chi nhánh.

- Biên bản họp của công ty về việc thay đổi địa chỉ chi nhánh;

- Quyết định về việc thay đổi địa chỉ chi nhánh;

- Giấy tờ chứng minh trụ sở mới chi nhánh thuộc quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp./.

 

3. Thực hiện thủ tục:

- Thời gian đăng ký: 5 ngày làm việc

- Khắc dấu chi nhánh: 4 ngày làm việc

- Số lượng hồ sơ nộp: 1 bộ chính

Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
P: 02466564319   /   F: 02462817104
E: [email protected] & [email protected]
Hotline: 0911771155