TĐ đăng ký kinh doanh   Thay đổi đăng ký kinh doanh: Trường hợp thay đổi địa chỉ văn phòng đại diện

Luật sư Đông Đô cung cấp dịch vụ tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh - Trường hợp thay đổi địa chỉ Văn phòng đại diện công ty như sau:


1. Tư vấn quy định sơ bộ về Văn phòng đại diện:

- Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo uỷ quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và thực hiện việc bảo vệ các lợi ích đó. Nội dung hoạt động của văn phòng đại diện phải phù hợp với nội dung hoạt động của doanh nghiệp (Văn phòng đại diện không được thực hiện các hoạt động kinh doanh).

- Văn phòng đại diện có thể được lập ở nhiều địa chỉ, địa phương khác nhau mà không giới hạn.


2. Hồ sơ thay đổi địa chỉ văn phòng đại diện bao gồm

- Thông báo thay đổi địa chỉ văn phòng đại diện do đại diện pháp luật công ty ký (Luật sư hướng dẫn kê khai thông tin);

- Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của văn phòng đại diện và đăng ký thuế văn phòng đại diện;

- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế của doanh nghiệp (trường hợp văn phòng đại diện không kê khai nộp thuế trực tiếp);

- Bản chính thông báo mã số đơn vị trực thuộc đã được doanh nghiệp chủ quản lấy tại tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính cho Văn phòng đại diện.

- Biên bản họp của công ty về việc thay đổi địa chỉ Văn phòng đại diện;

- Quyết định về việc thay đổi địa chỉ văn phòng đại diện;

- Giấy tờ chứng minh trụ sở mới văn phòng đại diện thuộc quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp./.

 

3. Thực hiện thủ tục:

- Thời gian đăng ký: 5 ngày làm việc

- Khắc dấu chi nhánh: 4 ngày làm việc

- Số lượng hồ sơ nộp: 1 bộ chính 

Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
P: 02466564319   /   F: 02462817104
E: [email protected] & [email protected]
Hotline: 0911771155