TĐ đăng ký kinh doanh   Thay đổi đăng ký kinh doanh: Trường hợp thay đổi Giám đốc công ty

Luật sư Đông Đô cung cấp dịch vụ tư vấn Thay đổi đăng ký kinh doanh - Trường hợp thay đổi giám đốc công ty như sau:

 

1. Tư vấn quy định pháp luật đối với Giám đốc:

- Tư vấn cho khách hàng về điều kiện trở thành Giám đốc - người đại diện theo pháp luật của Doanh nghiệp;

- Tư vấn về trách nhiệm pháp lý, quyền và lợi ích của Giám đốc - người đại diện theo pháp luật của Doanh nghiệp;

- Tư vấn về trình tự ký kết hợp đồng lao động - quyết định bổ nhiệm đối với  Giám đốc được thuê như thế nào;

- Tư vấn các nội dung khác có liên quan đến việc thay đổi Giám đốc công ty.

 

2. Soạn thảo hồ sơ thay đổi giám đốc công ty:

- Biên bản họp về việc thay đổi giám đốc Công ty;

- Quyết định về việc thay đổi giám đốc Công ty;

- Thông báo thay đổi Giám đốc công ty;

- Chứng minh thư bản sao có chứng thực của Giám đốc;

- Chứng chỉ hành nghề của Giám đốc nếu trường hợp pháp luật quy định người quản lý công ty phải có để kinh doanh ngành nghề cần có chứng chỉ;

- Giấy ủy quyền thực hiện dịch vụ cho Luật Đông Đô;

- Các giấy tờ khác có liên quan: Hợp đồng lao động đối với  Giám đốc thuê.

 

3. Văn bản pháp luật tham khảo:

- Luật doanh nghiệp 2005 (được thay thế bởi Luật doanh nghiệp 2014).

- Các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
P: 02466564319   /   F: 02462817104
E: [email protected] & [email protected]
Hotline: 0911771155