TĐ đăng ký kinh doanh   Thay đổi đăng ký kinh doanh: Trường hợp thay đổi ngành nghề kinh doanh

Luật sư Đông Đô cung cấp dịch vụ tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh - Trường hợp thay đổi ngành nghề kinh doanh bao gồm:

 

Bước 1: Quy định của pháp luật về ngành nghề kinh doanh

Ngành nghề kinh doanh do Doanh nghiệp lựa chọn phù hợp với các quy định của pháp luật. Hiện nay, ngành nghề kinh doanh gồm: Ngành nghề kinh doanh thông thường và ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

- Đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện: Luật sư Luật Đông Đô sẽ tư vấn để Doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện đó trước khi thực hiện việc bổ sung.

- Đối với ngành nghề kinh doanh thông thường: Luật sư Luật Đông Đô sẽ tư vấn lựa chọn ngành nghề kinh doanh và sắp xếp hệ thống ngành nghề hợp lý, đặc biệt là các ngành nghề có liên quan mật thiết với nhau.

 

Bước 2: Hoàn thiện hồ sơ bổ sung ngành nghề kinh doanh

- Biên bản họp về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh (rút ngành nghề hoặc bổ sung ngành nghề kinh doanh);

- Quyết định về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh (rút ngành nghề hoặc bổ sung ngành nghề kinh doanh);

- Quyết định bổ nhiệm người phụ trách chuyên môn đối với ngành nghề kinh doanh bổ sung yêu cầu có điều kiện;

- Hợp đồng lao động với người phụ trách chuyên môn đối với ngành nghề kinh doanh bổ sung yêu cầu có điều kiện;

Thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh - bổ sung ngành nghề kinh doanh;

- Giấy ủy quyền cho Luật sư Đông Đô;

 

Bước 3: Cam kết dịch vụ sau thay khi đổi ngành nghề kinh doanh

- Tư vấn soạn thảo hồ sơ pháp lý cho Doanh nghiệp phù hợp với nội dung thay đổi;

- Cung cấp văn bản pháp luật có liên quan theo yêu cầu;

- Hướng dẫn các thủ tục có liên quan sau khi thay đổi ngành nghề kinh doanh; 

Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
P: 02466564319   /   F: 02462817104
E: [email protected] & [email protected]
Hotline: 0911771155