TĐ đăng ký kinh doanh   Thay đổi đăng ký kinh doanh: Trường hợp thay đổi tên công ty

Luật sư Luật Đông Đô cung cấp dịch vụ tư vấn thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh trong trường hợp thay tên công ty như sau:

 

1. Tư vấn quy định về tên doanh nghiệp:

Tên doanh nghiệp phải viết được bằng tiếng Việt, có thể kèm theo chữ số và ký hiệu, phải phát âm được và có ít nhất hai thành tố chính là Hình thức doanh nghiệp + Tên riêng doanh nghiệp. 

- Tư vấn lựa chọn tên Doanh nghiệp;

- Tư vấn quy định pháp luật về tên doanh nghiệp;

- Kiểm tra để đảm bảo tên mới không trùng hoặc gây nhầm lẫn với Doanh nghiệp khác;

 

2. Hồ sơ thay đổi tên công ty bao gồm:

- Thông báo đổi tên doanh nghiệp (thay đổi tên công ty).

- Quyết định về việc đổi tên doanh nghiệp của:

+ Hội đồng thành viên (đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên);

+ Chủ sở hữu công ty (đối với  công ty TNHH một thành viên);

+ Đại hội đồng cổ đông (đối với công ty cổ phần)

+ Các thành viên hợp danh (đối với công ty hợp danh).

- Biên bản họp về việc đổi tên doanh nghiệp của:

- Hội đồng thành viên ( đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên);

- Đại hội đồng cổ đông ( đối với công ty cổ phần);

- Các thành viên hợp danh ( đối với công ty hợp danh).

- Xuất trình bản chính và nộp bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.

Lưu ý: Quyết định và biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong điều lệ công ty 

Ghi chú:

Việc thay đổi tên của doanh nghiệp không làm thay đổi quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp.

 

3. Dịch vụ của chúng tôi cung cấp bao gồm:

- Tư vấn miễn phí cho doanh nghiệp các vấn đề liên quan đến tên công ty trước và sau khi thay đổi.

- Trực tiếp soạn thảo hồ sơ về việc thay đổi tên công ty.

- Trực tiếp đại diện nộp hồ sơ và nhận kết quả về việc thay đổi tên công ty tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Hướng dẫn thông báo với cơ quan thuế + ngân hàng + cơ quan liên quan đến việc thay đổi tên công ty nếu có.

- Cung cấp văn bản pháp luật miễn phí sau khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
P: 02466564319   /   F: 02462817104
E: [email protected] & [email protected]
Hotline: 0911771155