TĐ đăng ký kinh doanh   Thay đổi đăng ký kinh doanh: Trường hợp thay đổi thành viên sáng lập công ty

Luật sư Đông Đô cung cấp dịch vụ tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh - Trường hợp thay đổi thành viên sáng lập công ty như sau:


Bước 1. Tư vấn quy định về Thành viên sáng lập công ty

- Tư vấn về điều kiện để được làm thành viên sáng lập công ty.

- Tư vấn về cách thức chuyển nhượng, điều kiện chuyển nhượng vốn đối với thành viên sáng lập.

- Tư vấn về cơ cấu tổ chức của công ty TNHH, Hội đồng thành viên, ban giám đốc công ty TNHH.

- Tư vấn về quyền và nghĩa vụ của các thành viên sáng lập trong quan hệ với công ty và quan hệ với nhau.


Bước 2. Lập hồ sơ thay đổi thành viên sáng lập công ty bao gồm

- Thông báo thay đổi thành viên sáng lập theo mẫu.

- Biên bản họp Hội đồng thành viên sáng lập theo mẫu.

- Quyết định họp Hội đồng thành viên sáng lập theo mẫu.

- Danh sách thành viên sáng lập, góp vốn mới theo mẫu.

- Giấy tờ chứng thực cá nhân đối với thành viên sáng lập mới là cá nhân.

- Giấy tờ pháp nhân đối với thành viên sáng lập mới là tổ chức.

- Hợp đồng chuyển nhượng và giấy tờ thể hiện việc hoàn tất chuyển nhượng vốn.


Bước 3. Dịch vụ cung cấp của chúng tôi

- Tư vấn miễn phí các vấn đề liên quan đến thay đổi thành viên sáng lập công ty.

- Trực tiếp soạn thảo hồ sơ về việc thay đổi thành viên sáng lập công ty.

- Trực tiếp nộp hồ sơ và nhận kết quả về việc thay đổi thành viên sáng lập công ty.

- Cung cấp các dịch vụ tư vấn khác có liên quan theo yêu cầu của khách hàng.

Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
P: 02466564319   /   F: 02462817104
E: [email protected] & [email protected]
Hotline: 0911771155