TĐ đăng ký kinh doanh   Thay đổi đăng ký kinh doanh: Trường hợp thay đổi vốn điều lệ

Luật sư Đông Đô cung cấp dịch vụ tư vấn thay đổi ngành nghề kinh doanh - Trường hợp thay đổi vốn điều lệ công ty như sau:


Bước 1: Tư vấn nội dung về vốn điều lệ công ty

- Vốn điều lệ là vốn được các cổ đông/thành viên đăng ký và ghi nhận trong điều lệ công ty theo quy định;

- Vốn điều lệ khác với vốn pháp định của một doanh nghiệp;

- Điều kiện tăng hoặc giảm vốn điều lệ công ty;

- Vốn điều lệ phải được các cổ đông cam kết mua - góp trong vong 90 ngày kể từ ngày đăng ký kinh daonh;

- Vốn điều lệ phải được các thành viên góp đủ trong thời gian cam kết góp;

- Vốn điều lệ có thể tăng hoặc giảm theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2005;

- Vốn điều lệ có thể được góp bằng tiền - ngoại tệ tự do chuyển đổi - vàng - quyền sở hữu trí tu - tài sàn có giá trị khác./.

 

Bước 2Soạn thảo hồ sơ tăng hoặc giảm vốn điều lệ công ty

- Biên bản họp về việc tăng hoặc giảm vốn điều lệ công ty;

- Quyết định về việc tăng hoặc giảm vốn điều lệ công ty;

Thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh - tăng hoặc giảm vốn điều lệ công ty;

- Báo cáo tài chính đối với việc giảm vốn điều lệ công ty

- Giấy ủy quyền cho Luật sư Đông Đô đi nộp hồ sơ;

 

Bước 3: Tư vấn sau khi tăng hoặc giảm vốn điều lệ công ty

- Tư vấn soạn thảo hồ sơ pháp lý cho Doanh nghiệp phù hợp với nội dung thay đổi;

- Cung cấp văn bản pháp luật có liên quan theo yêu cầu;

- Hướng dẫn các thủ tục có liên quan sau khi tăng hoặc giảm vốn điều lệ công ty

Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
P: 02466564319   /   F: 02462817104
E: [email protected] & [email protected]
Hotline: 0911771155