Thay đổi ĐKKD   Thay đổi giấy phép kinh doanh có phải đăng báo không?

Hỏi:

Thay đổi giấy phép kinh doanh có phải đăng báo không?


Đáp:

Theo quy định tại điều 33 luật doanh nghiệp 2014, quy định:

1. Doanh nghiệp sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, phải thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo trình tự, thủ tục và phải trả phí theo quy định. Nội dung công bố bao gồm các nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các thông tin sau đây:

a) Ngành, nghề kinh doanh;

b) Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần.

2. Trường hợp thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, những thay đổi tương ứng phải được thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn quy định tại khoản 3 Điều này.

3. Thời hạn thông báo công khai các thông tin về doanh nghiệp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 33 luật doanh nghiệp 2014 là 30 ngày, kể từ ngày được công khai.

Như vậy, việc thành lập mới công ty, hay thay đổi đăng ký kinh doanh doanh nghiệp đều phải công bố thông tin trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Trước đây thì doanh nghiệp phải đăng báo, tuy nhiên theo quy định mới này thì doanh nghiệp không phải đăng báo.

Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
P: 02466564319   /   F: 02462817104
E: [email protected] & [email protected]
Hotline: 0911771155