TĐ đăng ký kinh doanh   Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh công ty

Luật sư Đông Đô cung cấp Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh như sau:

 

1. Tư vấn các nội dung thay đổi đăng ký kinh doanh bao gồm:

- Tư vấn thay đổi tên công ty:

- Tư vấn thay đổi địa chỉ trụ sở chính;

- Tư vấn thay đổi ngành nghề kinh doanh;

- Tư vấn thay đổi vốn điều lệ;

- Tư vấn thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

- Tư vấn thay đổi thành viên, cổ đông của công ty;

- Tư vấn thay đổi thông tin cá nhân của thành viên, cổ đông công ty;

- Tư vấn Thành lập chi nhánh công ty;

- Tư vấn Thành lập văn phòng đại diện;

- Tư vấn lập địa điểm kinh doanh, văn phòng giao dịch;

- Tư vấn thay đổi giám đốc công ty;

- Tư vấn thay đổi chủ tịch hội đồng quản trị công ty;

- Tư vấn thay đổi chủ tịch hội đồng thành viên công ty;

- Tư vấn thay đổi chủ sở hữu công ty;

- Tư vấn thay đổi chức danh lãnh đạo công ty;

- Các nội dung khác có liên quan.

 

2. Soạn thảo hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh bao gồm:

- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh (theo mẫu);

- Bản chính giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế).  

- Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế.  
- Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Đại Hội đồng cổ đông công ty về việc về việc thay đổi nội dung 
đăng ký kinh doanh.

- Ngoài ra, còn phải nộp thêm các giấy tờ sau trong từng trường hợp cụ thể dưới đây:
- Trường hợp Giảm vốn điều lệ: Báo cáo tài chính gần nhất. Đối với công ty có phần vốn sở hữu nước ngoài chiếm trên 50% thì báo cáo tài chính phải được xác nhận của kiểm toán độc lập.

- Chứng chỉ hành nghề nếu thay đổi ngành nghề kinh doanh cần có chứng chỉ hành nghề.

- Văn bản xác nhận vốn pháp định đối với những ngành nghề kinh doanh cần vốn pháp định.

 

3. Đại diện khách hàng hoàn tất các Thủ tục Thay đổi giấy phép kinh doanh như:

- Sau khi ký hợp đồng dịch vụ, công ty sẽ tiến hành soạn Hồ sơ Thay đổi giấy phép kinh doanh cho khách hàng;

- Chúng tôi đại diện cho khách hàng dịch thuật, công chứng các giấy tờ có liên quan.

- Đại diện lên Sở Kế Hoạch và Đầu Tư để nộp Hồ sơ xin Thay đổi giấy phép kinh doanh cho khách hàng;

- Đại diện theo dõi hồ sơ và trả lời của Sở Kế Hoạch và Đầu Tư, thông báo kết quả hồ sơ đã nộp cho khách hàng;

- Đại diện nhận Giấy phép kinh doanh tại Sở Kế Hoạch và Đầu Tư cho khách hàng;

- Tiến hành thủ tục khắc con dấu cho Doanh nghiệp.

Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
P: 02466564319   /   F: 02462817104
E: [email protected] & [email protected]
Hotline: 0911771155