Hộ khẩu và quốc tịch   Thời hạn giải quyết hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam là bao nhiêu?

Hỏi:

Thời hạn giải quyết hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam là bao nhiêu?

Năm 2009 tôi đã hoàn tất thủ tục hồ sơ xin nhập quốc tịch cho con trai là Solomixki Roman Zanovich tại Sở Tư pháp Hồ Chí Minh. Biên nhận hồ sơ số 210239. Từ đó cho đến nay đã hai năm, nhưng tôi vẫn chưa có kết quả của hồ sơ này. Nhiều lần lên Sở Tư pháp đề hỏi thì sở thông báo đã chuyển hồ sơ lên Bộ Tư Pháp và không còn thẩm quyền giải quyết. Tôi xin được hỏi thời hạn giải quyết các hồ sơ nhập quốc tịch này là bao lâu? Con trai tôi đã sống, học tập ở Việt Nam 21 năm thì thời gian giải quyết có lâu quá như thế không?

Trả lời (Có tính chất tham khảo)

Điều 21 của Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008 quy định trình tự, thủ tục giải quyết hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam kể từ thời điểm người xin nhập quốc tịch Việt Nam nộp hồ sơ tại Sở Tư pháp nơi cư trú đến thời điểm Bộ Tư pháp thông báo kết quả giải quyết hồ sơ cho cơ quan, tổ chức và người xin nhập quốc tịch Việt Nam. Theo đó, thời hạn giải quyết hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam là 6 tháng, kể từ ngày Sở Tư pháp tiếp nhận hồ sơ.

Theo báo cáo của Bộ Tư pháp, các hồ sơ xin nhập quốc tịch được Sở Tư pháp chuyển lên Bộ Tư pháp thụ lý kể từ thời điểm Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008 có hiệu lực thi hành (01/7/2009) hiện nay đều đã được giải quyết. Do vậy, ông/bà có thể liên hệ trực tiếp với Bộ Tư pháp để Bộ Tư pháp tra cứu tình trạng hồ sơ xin nhập quốc tịch của con trai ông/bà.

Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
P: 02466564319   /   F: 02462817104
E: [email protected] & [email protected]
Hotline: 0911771155