Hình sự và dân sự   Thủ đoạn nguy hiểm là trường hợp như thế nào?

Hỏi:

Thủ đoạn nguy hiểm trong luật hình sự được hiểu như thế nào?

 

Đáp:

Theo quy định tại tiểu mục 2.3 mục 1 Nghị quyết 02/2003:

"Thủ đoạn nguy hiểm" 1à thủ đoạn đã được hướng dẫn tại điểm 5.1 mục 5 phần I Thông tư liên tịch số 02/2001/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP ngày 25/ 12/2001 của Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ tư pháp hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Chương XIV "Các tội xâm phạm sở hữu" của Bộ luật Hình sự năm 1999.

Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
P: 02466564319   /   F: 02462817104
E: [email protected] & [email protected]gdo.com
Hotline: 0911771155