Tư vấn kế toán - thuế - BHXH   Thủ tục thuế sau khi thành lập doanh nghiệp

Luật sư Đông Đô hướng dẫn khách hàng sau khi thành lập doanh nghiệp các quy trình báo cáo thuế/ các loại thuế cần báo cáo/ lập báo cáo thuế/kê khai thuế hàng tháng với cơ quan thuế như sau:

 

1. Sau khi doanh nghiệp được thành lập cần tiến hành nộp thuế môn bài tại Ngân hàng (uỷ nhiệm thu hộ cho Cục thuế Thành phố hoặc các chi cục thuế quản lý), chậm nhất là ngày cuối tháng của tháng được cấp đăng ký kinh doanh.

 

2. Doanh nghiệp cần chú ý khi nộp thuế môn bài:

NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN THUẾ MÔN BÀI

 

 

TT

 

 

Bậc thuế Môn bài

 

 

Vốn đăng ký

Mức thuế môn bài cả năm

 

 

Mã chương

 

 

Mã ngành

Mã NDKT

 

 

1

 

 

Bậc 1

 

 

Trên 10 tỷ

 

 

3,000,000

 

 

Chi cục thuế quản lý ghi: 754; Cục thuế TP quản lý ghi 151

 

 

 

 

 

 

 

 

Không cần thiết ghi

(hoặc ghi: 000)

 

 

1801

 

 

2

 

 

Bậc 2

 

 

Từ 5 đến 10 tỷ

 

 

2,000,000

 

 

1802

 

 

3

 

 

Bậc 3

 

 

Từ 2 đến 5 tỷ

 

 

1,500,000

 

 

1803

 

 

4

 

 

Bậc 4

 

 

Dưới 2 tỷ

 

 

1,000,000

 

 

1804

 

- Nộp thuế cả năm thì ghi: kỳ thuế năm 20…

- Nộp ½ năm thì ghi: kỳ thuế ½ năm 20….

- Mã ngành: ngành chính đăng ký (có thể xem trong mã ngành làm hồ sơ)

 

3. Nộp tờ khai thuế môn bài tại bộ phận 1 cửa của Chi cục Thuế quản lý (chậm nhất 10 ngày sau khi được cấp đăng ký kinh doanh+ dấu).

 

4. Hàng tháng doanh nghiệp thực hiện việc báo cáo thuế GTGT đầy đủ trước ngày 20 tại Chi cục thuế quản lý.

 

5. Hàng quý doanh nghiệp thực hiện việc:

- Báo cáo thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) tạm tính

- Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn (đối với doanh nghiệp đã mua hoá đơn hoặc thông báo phát hành hoá đơn)

 

6. Hàng năm doanh nghiệp thực hiện việc quyết toán thuế TNDN, quyết toán thuế Thu nhập cá nhân (TNCN), lập báo cáo tài chính năm nộp cho cơ quan thuế trước ngày 31/3 hàng năm.

Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
P: 02466564319   /   F: 02462817104
E: [email protected] & [email protected]
Hotline: 0911771155