Thủ tục tiện ích nhất   Thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư cho doanh nghiệp trong khu công nghiệp

Luật sư Đông Đô tư vấn hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đầu tư thuộc diện đăng ký đầu tư trong các trong khu công nghiệp, khu chế xuất và khu công nghệ cao thuộc TP Hà Nội.

 

1. Thủ tục thực hiện:

- Số lượng hồ sơ:  01  (bộ)

- Hồ sơ nộp tại: Ban quan lý các khu chết xuất, khu công nghiệp

- Thời gian thực hiện: 15-20 ngày làm việc


2. Hồ sơ cấp giấy chứng nhận đầu tư thuộc diện đăng ký đầu tư tại khu công nghiệp Hà Nội bao gồm:

- Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (bản gốc, theo mẫu);

- Văn bản uỷ quyền (bản gốc) kèm theo bản sao hợp lệ Giấy CMTND/ hoặc Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện;

-Báo cáo về dự án đầu tư;

- Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm.

- Bản sao hợp  lệ  quyết định thành lập doanh nghiệp/ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (các giấy tờ trên phải có chứng thực của cơ quan nơi tổ chức đó đăng ký không quá 03 tháng trước ngày nộp hồ sơ đối với nhà đầu tư nước ngoài); 

- Hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc liên doanh đối với hình thức đầu tư theo Hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc liên doanh (bản gốc hoặc bản sao công chứng);

- Giấy tờ liên quan đến địa điểm, diện tích đất dự kiến thực hiện dự án (bản sao công chứng).

* Hồ sơ đăng ký kinh doanh tương ứng với mỗi loại hình doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật có liên quan:

- Dự thảo điều lệ Công ty;

- Danh sách thành viên (công ty TNHH, Công ty hợp danh), Kèm theo các giấy tờ khác: hộ chiếu, Chứng minh thư nhân dân và cấc giấy tờ hợp pháp khác;

- Danh sách cổ đông sáng lập (Công ty Cổ phần). Kèm theo các giấy tờ khác: hộ chiếu, Chứng minh thư nhân dân và cấc giấy tờ hợp pháp khác;

- Văn bản xác định vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định;

- Chứng chỉ hành nghề của Giám đốc/Tổng giám đốc và các cá nhân khác đối công ty kinh doanh ngành nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề;

- Hợp đồng liên doanh đối với hình thức đầu tư thành lập tổ chức kinh tế liên doanh giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài (nếu có). 


3. Cơ sở pháp lý thực hiện:

- Luật Đầu tư ngày 29/11/2005;

- Luật Doanh nghiệp ngày 29/11/2005.

- Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế.

- Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủcủa Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

- Quyết định 1088/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.

- Quyết định số 63/2009/QĐ-UBND ngày 27/04/2009 của UBND TP Hà Nội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội.

Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
P: 02466564319   /   F: 02462817104
E: [email protected] & [email protected]
Hotline: 0911771155