Tư vấn đầu tư   Thủ tục cấp lại giấy phép văn phòng đại diện cho thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Luật sư chúng tôi hướng dẫn hồ sơ cấp lại giấy phép văn phòng đại diện tại Việt Nam như sau: 

 

1. Hồ sơ bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng Đại diện theo mẫu.

- Bản gốc Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện đã được cấp (Trong trường hợp cấp lại Giấy phép thành lập trong trường hợp thay đổi tên gọi hoặc thay đổi nơi đang ký thành lập của thương nhân nước ngoài từ một nước này sang nước khác, thay đổi hoạt động của TNNN, giấy phép bị rách);

- Bản sao Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện đã được cấp (Trong trường hợp cấp lại Giấy phép thành lập trong trường hợp thay đổi địa điểm đặt trụ sở của VPĐD từ một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đến một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác và trường hợp bị mất, tiêu huỷ);

- Xác nhận của cơ quan đã cấp Giấy phép về việc xoá đăng ký Văn phòng đại diện tại địa phương cũ (Trong trường hợp cấp lại Giấy phép thành lập trong trường hợp thay đổi địa điểm đặt trụ sở của VPĐD từ một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đến một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác);

- Bản sao hợp đồng thuê địa điểm mới của Văn phòng đại diện (Trong trường hợp cấp lại Giấy phép thành lập trong trường hợp thay đổi địa điểm đặt trụ sở của VPĐD từ một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đến một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác); 

- Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài (trong trường hợp cấp lại Giấy phép thành lập trong trường hợp thay đổi tên gọi hoặc thay đổi nơi đang ký thành lập của thương nhân nước ngoài từ một nước này sang nước khác, thay đổi hoạt động của TNNN).

 

2. Thủ tục thực hiện việc nộp hồ sơ:

- Hồ sơ nộp tại: Sở công thương nơi văn phòng đại diện đặt trụ sở chính

- Thời gian thực hiện: 7 - 10 ngày làm việc

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ chính.

 

Lưu ý:

Các giấy tờ do cơ quan nước ngoài có thẩm quyền cấp hay xác nhận đốivới hồ sơ Văn phòng đại diện, Chi nhánh theo quy định tại Nghị định số72/2006/NĐ-CP và hướng dẫn tại Thông tư 11/2006/TT-BTM phải được hợp pháp hoálãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và dịch ra tiếng Việt; bản dịch,bản sao phải được công chứng theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
P: 02466564319   /   F: 02462817104
E: [email protected] & [email protected]
Hotline: 0911771155