ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ   Thủ tục đăng ký đầu tư tại Việt Nam

Luật sư hướng dẫn thủ tục đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam như sau:


1/ Tư vấn lựa chọn hình thức đầu tư:

a/ Đầu tư trực tiếp tại Việt Nam là:

- Thành lập tổ chức kinh tế 100% vốn của nhà đầu tư (có thể 100% vốn trong nước hoặc 100% vốn nước ngoài);

- Thành lập tổ chức kinh tế liên doanh giữa các nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài;

- Đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC (hợp đồng hợp tác kinh doanh), hợp đồng BOT (hợp đồng Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao), hợp đồng BTO (hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao – Kinh doanh), hợp đồng BT (hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao);

- Đầu tư phát triển kinh doanh;

b/ Đầu tư gián tiếp tại Việt Nam là:

- Mua cổ phần, cổ phiếu, trái phiếu và các giấy tờ có giá khác;

- Thông qua Quỹ đầu tư chứng khoán;

- Thông qua các định chế tài chính trung gian khác.

 

2/ Hồ sơ đăng ký đầu tư tại Việt Nam bao gồm:

- Bản đăng ký/đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp gắn với thành lập tổ chức kinh tế.

- Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm).

- Hồ sơ đăng ký kinh doanh tương ứng với mỗi loại hình doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật có liên quan (tham khảo Phần Đăng ký kinh doanh).

 

3/ Thủ tục và thời gian thực hiện:

- Nộp hồ sơ tại Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh/thành phố (3 bộ chính).

 

- Thời gian thực hiện: 15 -45 ngày làm việc.

Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
P: 02466564319   /   F: 02462817104
E: [email protected] & [email protected]
Hotline: 0911771155