Tư vấn đầu tư   Thủ tục đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư

Thủ tụ đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư nước ngoài:

 

A. Thành phần số lượng hồ sơ bao gồm:  

1. Bản đăng ký điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư do người đại diện pháp luật doanh nghiệp ký.

2. Nghị quyết của hội đồng quản trị doanh nghiệp hoặc Hội đồng thành viên doanh nghiệp hoặc biên bản thoả thuận của các bên hợp doanh hoặc đề nghị của chủ đầu tư nước ngoài. Về việc xin điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư.

3. Báo cáo tình hình hoạt động của doanh nghiệp qua các năm hoạt động. 

4. Bản giải trình việc sửa đổi, bổ sung các nội dung đăng ký.

5. Ý kiến của Bộ quản lý ngành đối với dự án sản xuất các sản phẩm cần khống chế sản lượng mà trong giấy phép đầu tư đã quy định công suất thiết kế của từng sản phẩm;

6. Bản sao giấy phép đầu tư / Giấy chứng nhận đầu tư (có công chứng).

7. Các tài liệu gửi kèm - phù hợp với từng nội dung, mục tiêu đăng ký điều chỉnh (như tăng vốn đầu tư, thay đổi trụ sở chính, thay đổi cổ đông/thành viên ...).

(Hồ sơ gồm 3 bộ - trong đó có ít nhất 1 bộ gốc).

 

B. Thủ tục thực hiện tại cơ quan nhà nước:

Hồ sơ được lập và đóng quyển thành 3 bộ chính và nộp tại Sở kế hoạch đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. (nơi tiếp nhận: Phòng đầu tư nước ngoài).

 

C. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005.

+ Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

+ Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.

Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
P: 02466564319   /   F: 02462817104
E: [email protected] & [email protected]
Hotline: 0911771155