Thủ tục tiện ích nhất   Thủ tục giải thể công ty nước ngoài

Luật sư chúng tôi hướng dẫn khách hàng trình tự thủ tục giải thể công ty nước ngoài - doanh nghiệp có vốn FDI như sau:  

 

I. CÁC BƯỚC GIẢI THỂ CẦN THỰC HIỆN NHƯ SAU:

Bước 1.

Đăng báo bố cáo giải thể Công ty là công việc đầu tiên khách hàng phải làm trước khi tiến hành giải thể công ty (Luật sư chúng tôi sẽ hướng dẫn cụ thể);

Bước 2.

Nộp Công văn xin xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế, gửi Tổng Cục Hải quan (nếu Doanh nghiệp có đăng ký ngành nghề xuất nhập khẩu) và xin xác nhận Ngân hàng là không có nợ Ngân hàng nếu đã mở tài khoản tại Ngân hàng đó (Luật sư sẽ hướng dẫn cụ thể cách thực hiện);

Bước 3.

Làm việc tại cơ quan thuế nơi Doanh nghiệp kê khai thuế hàng tháng:

Sau khi thanh quyết toán thuế xong, Doanh nghiệp nộp HS giải thể ở cơ quan thuế quản lý, gồm:

1. Công văn xin giải thể công ty;

2. Thông báo về việc giải thể công ty;

3. Quyết định + Biên bản họp về việc giải thể;

4. Giấy xác nhận không nợ thuế Xuất nhập khẩu của Tổng Cục Hải quan đến thời điểm giải thể;

5. Mã số thuế bản gốc;

6. Báo cáo tài chính (nộp sau).

Bước 4.

Tiến hành trả con dấu Công ty tại cơ quan công an.

Doanh nghiệp làm Công văn về việc trả dấu và nộp tại Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH - Công an tỉnh, thành phố.

Bước 5.

Nộp hồ sơ Giải thể Doanh nghiệp tại Sở kế hoạch và đầu tư (Phòng đầu tư nước ngoài), bao gồm:

1. Quyết định về việc giải thể công ty.

2. Biên bản họp về việc giải thể công ty.

3. Biên bản thanh lý tài sản và thanh toán hết các khoản nợ. Trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp (trừ trường hợp Ðiều lệ Công ty quy định thành lập tổ chức thanh lý riêng). Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác.

4. Xác nhận của Ngân hàng, nơi Công ty mở tài khoản, đã đóng tài khoản (trường hợp doanh nghiệp không mở tài khoản tại Ngân hàng, Doanh nghiệp cần có Công văn cam kết chưa mở tài khoản và không nợ tại bất kỳ Ngân hàng, tổ chức cá nhân nào).

 5. Giấy tờ chứng minh đã đăng bố cáo quyết định giải thể (thường là báo giấy).

6. Bản chính Giấy chứng nhận đầu tư của doanh nghiệp.

7. Thông báo đối tượng nộp thuế đóng mã số thuế của Cục thuế tỉnh, thành phố (hoặc Công văn của Cục thuế tỉnh, thành phố xác nhận doanh nghiệp chưa đăng ký mã số thuế).

8. Thông báo do Người đại diện theo pháp luật ký về việc đã hoàn tất các thủ tục giải thể (Thông báo ghi rõ quá trình đã tiến hành các bước thủ tục trên từ mục 1 đến mục 7 theo quy định và cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung nêu trong thông báo).

9. Giấy Chứng nhận của Công an tỉnh, TP về việc Doanh nghiệp đã nộp con dấu (hoặc Công văn của Công an thành phố Hà Nội xác nhận doanh nghiệp chưa đăng ký làm thủ tục cấp con dấu) (hoặc Công ty nộp bản sao công chứng hợp lệ).

 

II. THỦ TỤC VÀ THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT:

1/ Thẩm quyền giải quyết:

- Cục thuế tỉnh/ thành phố trực thuộc trung ương: Giải quyết việc đóng mã số thuế

- Công An tỉnh/ thành phố trực thuộc trung ương: Giải quyết việc trả con dấu

- Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh/ thành phố trực thuộc trung ương: Giải quyết việc trả giấy chứng nhận đầu tư

2/ Thời gian giải quyết:

- Đóng mã số thuế: Dự kiến là 7-10 ngày làm việc

- Trả con dấu: Dự kiến là 2 ngày làm việc

- Trả giấy chứng nhận đầu tư: Dự kiến là 10 ngày làm việc

Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
P: 02466564319   /   F: 02462817104
E: [email protected] & [email protected]
Hotline: 0911771155