Thủ tục tiện ích nhất   Thủ tục nhà đầu tư nước ngoài góp vốn vào doanh nghiệp Việt Nam

THỦ TỤC GÓP VỐN, MUA CỔ PHẦN VÀO CÔNG TY VIỆT NAM CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI.

 

Để góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp trong công ty Việt Nam, nhà đầu tư cần thực hiện 2 bước bao gồm:

Bước .1.

Đăng ký việc góp vốn hoặc mua cổ phần/phần vốn góp trong công ty Việt Nam của nhà đầu tư nước ngoài tại Sở kế hoạch và đầu tư Hà Nội:

* Thời gian thực hiện: 15 ngày làm việc tính từ ngày nộp hồ sơ

Hồ sơ cung cấp:  01 bộ gốc hoặc công chứng hoặc chứng thực hợp pháp

- Hộ chiếu Hoặc CMND đối với nhà đầu tư là cá nhân; Giấy phép thành lập/hoạt động đối với nhà đầu tư là tổ chức/doanh nghiệp;

- Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh của Công ty Việt nam tiếp nhận góp vốn/mua cổ phần/phần vốn góp;

- Báo cáo tài chính theo quy định pháp luật của 02 năm gần nhất đối với nhà đầu tư là tổ chức/doanh nghiệp (nếu có thể cung cấp);

- Văn bản xác nhận số dư tài chính chứng minh khả năng tài chính của Nhà đầu tư để thực hiện việc đầu tư tại Việt Nam (nếu có thể cung cấp);

Lưu ý thực hiện:  Các giấy tờ/tài liệu do nước ngoài cấp phải được chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự và dịch công chứng ra tiếng Việt Nam

* Kết quả: Thông báo chấp thuận cho Nhà đầu tư nước ngoài được góp vốn hoặc mua cổ phần/phần vốn góp trong công ty Việt Nam

 

Bước .2.

Đăng ký thay đổi cổ đông/thành viên góp vốn trong doanh nghiệp Việt nam: (Sau khi được cấp Thông báo chấp thuận góp vốn/mua cổ phần/phần vốn góp)

* Thời gian thực hiện: 4 ngày làm việc tính từ ngày nộp hồ sơ

Hồ sơ cung cấp:  01 bộ gốc hoặc công chứng hoặc chứng thực hợp pháp

- Thông báo chấp thuận cho Nhà đầu tư nước ngoài được góp vốn hoặc mua cổ phần/phần vốn góp trong công ty Việt Nam;

- Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh của Công ty Việt nam tiếp nhận góp vốn/mua cổ phần/phần vốn góp;

- Hộ chiếu Hoặc CMND đối với nhà đầu tư là cá nhân; Giấy phép thành lập/hoạt động đối với nhà đầu tư là tổ chức/doanh nghiệp;

- Hộ chiếu Hoặc CMND của những người đại diện theo ủy quyền cho Nhà đầu tư nước ngoài để quản lý phần vốn của Nhà đầu tư nước ngoài đầu tư tại Công ty Việt Nam;

- Giấy tờ xác nhận việc thanh toán chuyển khoản tiền góp vốn/mua cổ phần/phần vốn góp từ tài khoản vốn đầu tư của Nhà đầu tư nước ngoài.

Lưu ý thực hiện:  Các giấy tờ/tài liệu do nước ngoài cấp phải được chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự và dịch công chứng ra tiếng Việt Nam

* Kết quả: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
P: 02466564319   /   F: 02462817104
E: [email protected] & [email protected]
Hotline: 0911771155