Thủ tục tiện ích nhất   Thủ tục thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Luật sư công ty tư vấn Đông Đô tư vấn thủ tục thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên.


1. Tư vấn quy định về công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên:

- Tư vấn pháp luật về mô hình, Cơ cấu tổ chức Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên.

- Tư vấn pháp luật về phương thức hoạt động, điều hành Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên.

- Tư vấn pháp luật  về mối quan hệ giữa các chức danh quản lý Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên.

- Tư vấn pháp luật về quyền và nghĩa vụ của các thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên.

- Tư vấn pháp luật về tỷ lệ và phương thức góp vốn Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên.

- Tư vấn pháp luật về phương án chia lợi nhuận, xử lý nghĩa vụ phát sinh và các tranh chấp nội bộ.


2. Hoàn thiện hồ sơ thành lập công ty TNHH 2 thành viên:

- Tư vấn và hoàn thiện Biên bản về việc họp các thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên.

- Tư vấn và hoàn thiện Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên.

- Tư vấn và Soạn thảo Điều lệ Công ty Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên.

- Tư vấn và Soạn thảo danh sách thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên.


3. Đại diện thực hiện các thủ tục thành lập công ty TNHH 2 thành viên:

- Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH 2 thành viên.

- Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết qủa hồ sơ đã nộp.

- Nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Đã bao gồm mã số thuế) tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký khắc dấu và liên hệ khắc dấu.

- Nhận giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu và dấu công ty.


4. Hỗ trợ pháp lý sau thành lập doanh nghiệp:

- Soạn thảo hồ sơ pháp lý cho Doanh nghiệp (Biểu mẫu họp nội bộ, mẫu báo cáo thuế ban đầu, các biểu mẫu lien quan khi có yêu cầu của khách hàng).

- Cung cấp văn bản pháp luật có liên quan theo yêu cầu.

- Hướng dẫn các thủ tục trước khi hoạt động tại trụ sở công ty.

Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
P: 02466564319   /   F: 02462817104
E: [email protected] & [email protected]
Hotline: 0911771155