Thủ tục tiện ích nhất   Thủ tục thành lập công ty cổ phần

Luật sư Luật Đông Đô cam kết tư vấn và đại diện cho khách hàng trong việc thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh công ty cổ phần bao gồm:


1. Tư vấn quy định của pháp luật đối với loại hình Công ty Cổ phần:

- Tư vấn mô hình, Cơ cấu tổ chức Công ty cổ phần.

- Tư vấn phương thức hoạt động, điều hành Công ty cổ phần.

- Tư vấn về mối quan hệ giữa các chức danh quản lý Công ty cổ phần.

- Tư vấn về quyền và nghĩa vụ của các cổ đông Công ty cổ phần.

- Tư vấn về tỷ lệ sở hữu cổ phần, phương thức góp vốn, huy động vốn Công ty cổ phần.

- Tư vấn về phương án chia lợi nhuận và xử lý nghĩa vụ phát sinh.


2. Hoàn thiện hồ sơ thành lập công ty cổ phần bao gồm:

- Biên bản về việc họp các cổ đông sáng lập trước thành lập.

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần.

- Soạn thảo điều lệ Công ty cổ phần.

- Soạn thảo danh sách cổ đông Công ty cổ phần.

- Các giấy tờ, tài liệu khác phục vụ việc thành lập Công ty cổ phần (Chứng chỉ hành nghề, giấy chứng nhận đủ điều kiện, xác nhận vốn pháp định…).

-  Giấy ủy quyền cho Luật Đông Đô thực hiện dịch vụ.


3. Đại diện thực hiện các thủ tục thành lập công ty cổ phần:

- Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và đăng ký mã số thuế doanh nghiệp.

- Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết qủa hồ sơ đã nộp cho khách hàng.

- Nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Đã bao gồm mã số thuế) tại sở kế hoạch và Đầu tư.

- Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký khắc dấu và liên hệ khắc dấu cho Doanh nghiệp.

- Nhận giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu và dấu Công ty.


4. Cam kết sau thành lập:

- Soạn thảo hồ sơ pháp lý cho Doanh nghiệp (Biểu mẫu họp nội bộ, mẫu báo cáo thuế ban đầu, các biểu mẫu lien quan khi có yêu cầu của khách hàng).

- Cung cấp văn bản pháp luật có liên quan theo yêu cầu.

- Hướng dẫn các thủ tục trước khi hoạt động tại trụ sở công ty.

Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
P: 02466564319   /   F: 02462817104
E: [email protected] & [email protected]
Hotline: 0911771155