Thủ tục tiện ích nhất   Thủ tục thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Tư vấn thủ tục thành lập công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên như sau:

 

1. Quy định của pháp luật đối với loại hình Công ty TNHH một Thành viên:

Tư vấn pháp luật về mô hình, cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH một Thành viên

- Tư vấn pháp luật về các tiêu chuẩn, điều kiện đối với các chức danh quản lý Công ty TNHH một Thành viên;

Tư vấn pháp luật về mối quan hệ giữa các chức danh quản lý Công ty TNHH một Thành viên;

- Tư vấn pháp luật về quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty và người đại diện theo pháp luật của Công ty Công ty TNHH một Thành viên;

Tư vấn pháp luật về tỷ lệ sở hữu vốn, phương thức góp vốn đầu tư Công ty TNHH một Thành viên; 

- Tư vấn pháp luật về phương án chia lợi nhuận, xử lý nghĩa vụ phát sinh;


2. Hoàn thiện hồ sơ đăng ký doanh nghiệp:

- Tư vấn hoàn thiện Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh thành lập Công ty TNHH một Thành viên;  

- Tư vấn nội dung điều lệ, tiến hành soạn thảo Điều lệ Công ty TNHH một Thành viên;

Tư vấn, soạn thảo danh sách người đại diện theo uỷ quyền (trường hợp chủ sở hữu là tổ chức);  

 

3. Đại diện thực hiện các thủ tục:

- Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp;

Theo dõi tiến trình xử lý, thông báo kết qủa hồ sơ đã nộp; 

- Nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Đã bao gồm mã số thuế) tại Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký khắc dấu và liên hệ khắc dấu cho Doanh nghiệp;

- Nhận giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu và Dấu Công ty;

 

4. Cam kết sau thành lập:

- Soạn thảo hồ sơ pháp lý cho Doanh nghiệp (Biểu mẫu họp nội bộ, mẫu báo cáo thuế ban đầu, các biểu mẫu lien quan khi có yêu cầu của khách hàng);

- Cung cấp văn bản pháp luật có liên quan theo yêu cầu;

- Hướng dẫn các thủ tục trước khi hoạt động tại trụ sở công ty;

Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
P: 02466564319   /   F: 02462817104
E: [email protected] & [email protected]
Hotline: 0911771155