ĐĂNG KÝ KINH DOANH   Thủ tục thành lập văn phòng đại diện đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên

Luật sư chúng tôi tư vấn thủ tục thành lập văn phòng đại diện đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên.


1. Thủ tục thành lập văn phòng đại diện công ty TNHH 2 thành viên:

- Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày quyết định lập văn phòng đại diện, doanh nghiệp phải gửi thông báo lập văn phòng đại diện tới Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi đặt văn phòng đại diện.

- Trong thời hạn 6 (sáu) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện cho doanh nghiệp.

 

2. Hồ sơ thành lập văn phòng đại diện công ty TNHH 2 thành viên bao gồm:

- Thông báo lập văn phòng đại diện theo mẫu.

- Biên bản họp hội đồng quản trị về việc lập văn phòng đại diện.

- Quyết định hội đồng quản trị về việc lập văn phòng đại diện.

- Chứng minh thư hoặc hộ chiếu của trưởng văn phòng đại diện.

- Giấy phép kinh doanh công ty mẹ - bản sao.

- Hợp đồng thuê trụ sở văn phòng đại diện - nếu có.

 

3. Căn cứ pháp lý:

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005

- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký kinh doanh

- Thông tư 01/2013/TT-BKH hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh.

- Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29 tháng 7 năm 2008 về hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật doanh nghiệp.

Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
P: 02466564319   /   F: 02462817104
E: [email protected] & [email protected]
Hotline: 0911771155