Thay đổi ĐKKD   Thủ tục thay đổi tên công ty như thế nào?

Hỏi:

Trình tự, thủ tục thay đổi tên công ty như thế nào?

 

Đáp:

Khi thay đổi tên công ty cần phải tra cứu xem tên công ty có trùng với công ty đã đăng ký rồi hay không, sau đó nộp hồ sơ tại Sở kế hoạch & đầu tư Hà Nội.

Những nội dung thay đổi tên công ty.

   + Thay đổi tên viết tắt của doanh nghiệp, công ty.

   + Thay đổi tên bằng tiếng Việt của doanh nghiệp, công ty.

   + Thay đổi tên bằng tiếng Anh của doanh nghiệp, công ty.

Trình tự thực hiện công việc thay đổi tên công ty.

   + Công ty chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

   + Đại diện công ty đến nộp hồ sơ tại phòng Phòng đăng ký kinh doanh.

   + Phòng đăng ký kinh doanh xem xét tính hợp pháp của hồ sơ và giải quyết hồ sơ.

   + Công ty đến Phòng Đăng ký kinh doanh để nhận kết quả giải quyết hồ sơ dựa vào ngày hẹn trên giấy biên nhận.

Hồ sơ đổi tên công ty theo quy định của pháp luật

   + Thông báo thay đổi tên công ty (nội dung đăng ký kinh doanh) : mã số công ty, số Giấy chứng nhận kinh doanh, tên công ty hiện tại, tên dự kiến sẽ thay đổi cùng với chữ ký của người đại diện hợp pháp.

   + Đối với công ty cổ phần, cần Biên bản của đại hội đồng cổ đông; đối với công ty TNHH hai thành viên, cần Biên bản của hội đồng thành viên.

   + Đối với công ty cổ phần, cần quyết định của đại hội đồng cổ đông; đối với công ty TNHH hai thành viên, cần quyết định của hội đồng thành viên.

   + Kèm theo bản sao và bản gốc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký thuế (nếu có).

Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
P: 02466564319   /   F: 02462817104
E: [email protected] & [email protected]
Hotline: 0911771155